Znanje in izkušnje

Prostor kjer se inovacije srečajo z žejami naročnikov.

Poleg ponudbe lastnih produktov smo specializirani za ciljne individualne rešitve s široko paleto aplikacij.
Arhel ponuja svojim partnerjem opremo izdelano po meri, potrebno za realizacijo kompleksnih produktov in storitev na področju uporabe elektronike v industrijski proizvodnji, raziskovalnih laboratorijih, kot tudi na okoljskih področjih, kot so procesi čiščenja odpadne vode in tal, priprava vode za pitje in industrijske procese, izboljšanje stanja evtrofnih vodnih teles, itd.

 • Danes se na vseh področjih srečujemo z zahtevami večje energetske učinkovitosti procesov, manjše rabe vode in virov ter zmanjševanja tvorbe odpadkov. S podobnimi zahtevami se srečujemo tudi v raziskovalnih laboratorijih.

  V Arhelu smo na tem področju razvili več zanimivih rešitev. Le-te omogočajo izvedbo večjega števila vzorcev v krajšem času, z manjšo porabo vode, kemikalij in energije, ali pa izvedbo testov, ki zahtevajo specifične rešitve električnega napajanja in zaznavanja signalov. Med pomembnejšimi produkti lahko naštejemo:

  • Rotacijski mešalniki z natančno temperaturno regulacijo za pripravo talnih vzorcev
  • Mikroračunalniški nadzorni sistem za separacijsko centrifugo LAPX 404
  • Predojačevalniki signalov za povečevanje natančnosti meritev različnih senzorjev
  • Galvansko izolirani predojačevalniki elektrod za pH, Rx, O2 in prevodnost
  • Nastavljiv računalniško vodeni 4.5 kW vir napajanja elektrolitskih celic
 • Elektrolitske celice predstavljajo napredno elektro-kemijsko tehnološko rešitev čiščenja vode in tal. Elektrolitske celice uvajamo za razgradnjo težko razgradljivih spojin in odstranjevanje kovinskih ionov. Delovanje temelji na elektrokemijskih oksidacijskih procesih, kjer ni potrebno dodajati kemičnih snovi za razgradnjo spojin.

  Princip delovanja temelji na tvorbi kratko obstojnih a visoko reaktivnih hidroksilnih radikalov s pomočjo električne energije. Hidroksilni radikali (•HO) so sposobni oksidativne razgradnje in mineralizacije onesnažil ter uničevanja nevarnih bakterij.

  Za tvorbo hidroksilnih radikalov uporabljamo različne anodne materiale, kot so grafit, platina, ter s kovinami dopirani materiali. Kot anodni material z največjim potencialom tvorbe hidroksilnih ionov uporabljamo z borom dopirano diamantno anodo (BDDA). BDDA so izjemno stabilne in zato varne tudi za procesiranje pitne vode.

 • Za izvajanje zahtevnejših analiznih postopkov prihaja do potreb po nestandardnih merilnih inštrumentih z analogno in digitalno obdelavo podatkov v realnem času. Za različne naročnike doma in v tujini smo pripravili številne rešitve.

  Za namene razumevanja kompleksnega dogajanja v vodnem okolju smo razvili prenosni merilni kovček. Njegovo opremo sestavljajo senzorji za zaznavanje fizikalnih, kemijskih in bioloških parametrov v vodnem okolju. Nabor merilnih senzorjev lahko prilagajamo glede na okoljske danosti in potrebe meritev.

  Inovacijo predstavljajo sonde opremljene s fluorescentnimi senzorji za zaznavanje rastlinskih barvil (klorofil a in fikocianin) v naravnih vodnih okoljih in omogočajo vrednotenje stanja cianobakterij in preostale populacije fitoplanktona. Integracija sond v mobilno napravo omogoča pridobitev kontinuiranih časovnih in prostorskih podatkov o stanju vodnega telesa, ki ga klasičen način odvzema vzorcev vode ne omogoča.

  Demonstracijo rešitve v naravnem okolju izvajamo v okviru projekta LIFEStop CyanoBloom.

 • Arhel je specializirano podjetje za inženiring na področju najrazličnejših produktov, ki potrebujejo vgradnjo mehatronskih sklopov.
  Naši naročniki so podjetja s področja meritev, telekomunikacij, varovanja, kot tudi raziskovalne inštitucije, ki potrebujejo posamezne komponente ali celovit produkt z vgrajenim mehatronskim sklopom. Tipičen primer kompleksnega kombiniranja elektronskih in mehaničnih komponent je bil razvoj in izdelava varnostnega kovčka za prenos denarja. Mikrokontrolerski sistem prek RFID in električnih ključavnic nadzoruje stopenjsko odpiranje predala, nastavljanje alarmov, aktivacijo zvočnih, dimnih in pirotehničnih varovalnih sistemov.

 • Vgrajene sisteme (embedded systems) razvijamo in uporabljamo v večini naših produktov. Uporabljamo sodobne mikrokontrolerje različnih proizvajalcev.

 • Ekstrakcija proteinov iz sirotke (laktoferin, laktoperoksidaza, imunoglobulini) z visoko prehransko in medicinsko vrednostjo

  Inovativen visoko-pretočni pristop frakcionacije in čiščenja proteinov

  • Modularna izvedba naprave (mobilni sistem ali enostavna nadgradnja enot z naraščajočimi potrebami procesiranja)
  • Popolno avtomatiziran sistem
  • Sistem zaprtega kroga / brez izpustov

  pilotni sistem 2